Webbutveckling

Webbutveckling är vårt hjärta och själ. Med öppen teknologi och agila metoder skapar vi morgondagens webbplatser. Och håller kontinuerlig dialog med dig som beställare, detta för att säkerställa att era och era kunders krav uppfylls.

Slösa ej pengar på licenser – Äg din kod

Att licensiera mjukvara kan verka som en smart idé kortsiktigt, men i långa loppet så förlorar ni pengar att ej äga din kod. Du får ofta inte heller modifiera eller vidareutveckla koden. Detta låser din potential och blir kostsamt i långa loppet.

Med oss läggs dina pengar på anpassning och utveckling istället för licensering. Och med öppna teknologier slipper vi krav på att sälja specifik programvara, utan utgår istället utifrån kundens behov vilket ger ökad kundnöjdhet. Och nöjda kunder är långvariga kunder.

Tillgänglighet och säkerhet i fokus

Samtliga av våra utvecklare och designers är utbildade i både säkerhet och tillgänglighet. Detta betyder att alla webbplatser vi skapar följer direktiv såsom WCAG 2.1 AA och PCI DSS. Detta är något som dessutom blir viktigare i samband med att tillgänglighet blir lagkrav för fler aktörer.

Kort fakta:
Visste du att en undersökning av SCB visade att mer än 30 procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsvariation?


Kontakta oss om ert nästa projekt!

Jamie Blomerus

Jamie Blomerus

WordPress-specialist och SEO-rådgivare

073-500 48 89

jamie.blomerus@webbstart.nu