Vad betyder Web 3.0?

Så här förklarar artificiell intelligens det:

Web 3.0 är den tredje generationen av World Wide Web, och den definieras av användningen av Semantic Web-teknik för att möjliggöra mer intelligenta och användarvänliga webbapplikationer. Den semantiska webben är en uppsättning standarder och tekniker som gör det möjligt för datorer att förstå innebörden av information på webben. Detta gör det möjligt för människor och maskiner att samarbeta och arbeta tillsammans mer effektivt.

Web 3.0-applikationer är mer personliga och interaktiva än tidigare generationer av webbapplikationer. De är också mer uppkopplade och de använder sig av de stora mängderna data på webben för att ge användarna mer relevant och riktad information.

Målet med Web 3.0 är att göra webben mer användbar och tillgänglig för alla. Genom att göra information mer tillgänglig och lättare att förstå kan vi göra webben till ett kraftfullare verktyg för kommunikation, samarbete och handel.