Vad betyder GNU GPLv2?

GPLv2.0 är den andra versionen av GNU General Public License, släppt i juni 1991. Denna licens används för programvara som släpps under villkoren för GNU-projektet och kan även tillämpas på andra verk. GPLv2.0-licensen är en copyleft-licens, vilket innebär att härledda verk endast kan distribueras under samma eller en kompatibel licens.

GPLv2.0-licensen ger användarna följande rättigheter:

  • Rätten att använda programvaran för alla ändamål
  • Rätten att studera källkoden och modifiera den
  • Rätten att distribuera kopior av programvaran
  • Rätten att distribuera modifierade versioner av programvaran
  • Rätten att använda programvaran på vilket sätt de anser lämpligt

För att skydda dessa rättigheter kräver GPLv2.0-licensen att all programvara som distribueras under dess villkor måste göras tillgänglig under samma villkor. Detta säkerställer att användare kan fortsätta att utöva sina rättigheter även om programvaran byter ägare.

GPLv2.0-licensen är kompatibel med ett antal andra licenser, inklusive GNU GPLv3.0-licensen, som är den senaste versionen av GNU GPL.