Vad är en domänregistrar?

En domänregistrar är en organisation som hanterar reservationen av domännamn. En domänregistrar måste vara ackrediterad av ett generiskt toppdomänregister (gTLD) och/eller ett landskodstoppdomänregister (ccTLD). En registrar arbetar i enlighet med riktlinjerna för det utsedda registret och tillhandahåller domännamnsregistreringstjänster till allmänheten.

Som portvakt för domännamn är en registrar ansvarig för att upprätthålla noggrannheten och säkerheten i WHOIS-databasen, som innehåller kontaktinformationen för alla registrerade domännamnsinnehavare. Registrarer måste också tillhandahålla en mekanism för domännamnsinnehavare att uppdatera sin kontaktinformation.

För att bli en registrar måste en organisation först ansöka till ett gTLD- eller ccTLD-register och godkännas. När en registrar har ackrediterats kan den börja erbjuda domännamnsregistreringstjänster till allmänheten.

En domänregistrar tar vanligtvis ut en årlig avgift för varje domännamn som den hanterar. Avgiften täcker kostnaderna för att underhålla WHOIS-databasen och tillhandahålla kundsupport. Vissa registrarer erbjuder även ytterligare tjänster som webbhotell och e-posthotell.